Pre Tashlich Kids Program

Sunday, September 20, 5:00pm -
Chabad of Frisco, Frisco, TX

Tashlich and Shofar Service

Sunday, September 20, 6:00pm -
14404 Harbor Rd., Frisco